HİZMETLERİMİZ

TESCİL İLAN KURULUŞ

ÜYE SORGULAMA

DIŞ TİCARET

İSTATİSTİKLER

ETKİNLİK TAKVİMİ

BİLGİ BANKASI

ÜYE ÖZEL

PROJELER

KOSGEB

KARİYER

KARARLAR

YAYINLARIMIZ

TAPU BELGELERİ HAKKINDA

TAPU BELGELERİ HAKKINDA UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ

16. 08. 2012 tarihinde yayınlanan “2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynı Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 15.maddesi gereğince sunulan bilgilerin mevcut ortaklık yapısına uygunluğundan şirket sorumludur. Bu nedenle yetki belgesi talep dilekçesindeki bilgilerin ve tablonun titizlikle doldurulması ve ilgili yerlerin şirket yetkililerince veya vekâletnamesinde açıkça yazılı olması şartıyla vekillerince imzalanması zorunludur.

Yönetmelik hükümleri gereğince;

  1. Tapu Müdürlüğünce, Gayrimenkul alımı dışında yapılacak işlemlerde yabancı sermaye ile ilgili olarak herhangi bir kısıtlama olmadığından, bu durumu beyan eden dilekçe ile başvurulması yeterlidir.
  2. Hisseleri Borsada işlem gören şirketlerin Yetki Belgesi taleplerinde Müdürlüğümüzce özel bir işlem yapılmayacağından, bu durumu beyan eden dilekçe ile başvurulması yeterlidir.
  3. Yabancı sermaye oranı % 50 nin altında olan ve yabancı hissedarların şirket yöneticilerinin çoğunluğunun atayabilme veya görevden alma yetkilerinin bulunmadığı şirketlerin bu durumu beyan eden dilekçe ile müracaat etmeleri yeterlidir.
  4. Doğrudan veya dolaylı yabacı sermaye oranı %50’nin altında olmakla birlikte, yabancı hissedarların şirket yöneticilerinin çoğunluğun atayabilme veya görevden alma yetkilerinin bulunduğu şirketlerde gayrimenkul alımı izne tabidir. Bu şirketler gayrimenkul alımı için Yetki Belgesi talep ettiklerinde, ekte örneği sunulan dilekçe ve ekinde yabancı uyruklu ortakların şirket yöneticilerini atama veya görevden alma yetkilerinin gösteren sicil gazetesi suretini 2 nüsha olarak (birden fazla belge talep edilmesi halinde her belge için ilaveten 1 nüsha) ibraz ederek müracaat etmeleri gerekmektedir.
  5. Doğrudan veya dolaylı yabancı sermaye oranı % 50 ve üzerinde olan anonim, limited, kollektif ve komanditşirketlerin gayrimenkul alımları izne tabidir. Bu şirketler Müdürlüğümüzden gayrimenkul alımı için belge talep ettiklerinde, ekteki örneğe göre hazırlanmış 2 nüsha dilekçe ve tabloyu ( birden fazla belge talep edilmesi halinde her belge için ilaveten bir nüsha dilekçe veya fotokopisi) Anonim Şirketlerin ayrıca pay defterlerinin yabancı ortaklara ilişkin sayfalarının noter onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
DANIŞMANLAR
BASINDA BİZ E-DERGİ BİLGİ GÜNCELLEME ÖNERİ / ŞİKAYET UYDU HARİTASI HAVA DURUMU S.S.S.
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
Sanal Fuar Kullanım Şartları
Hakkımızda
Vizyon & Misyon
Kalite Politikamız
Organizasyon Şeması
Şikayet Yönetimi İş Akış Şeması
Yönetim Kurulu
Oda Meclis Üyeleri
Meslek Komiteleri
Genel Sekreterlik ve Personel
Eski Başkanlar
Odalar Tarihi
Kanunlarımız
Stratejik Plan
Hizmet Standartları
Tarihçe
Antik Yöreler
Arkeoloji Müzesi
Kuş Cenneti Turizm Festivali
Resimlerle Bandırma
Dış Ticaret Belgesi
Mevzuat
Önemli Bilgiler
İstatistikler
Limited Şirket Karar Örnekleri
İnsan Kaynakları
Bize Ulaşın
Banka Hesap Numaralarımız
Kreatif Medya