HİZMETLERİMİZ

TESCİL İLAN KURULUŞ

ÜYE SORGULAMA

DIŞ TİCARET

İSTATİSTİKLER

ETKİNLİK TAKVİMİ

BİLGİ BANKASI

ÜYE ÖZEL

PROJELER

KOSGEB

KARİYER

KARARLAR

YAYINLARIMIZ

DUYURULAR
AFET SONRASI KARAYOLU TAŞIMA FAALİYETLERİNDE ALINAN GEÇİCİ TEDBİRLER HK.

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan yazıda;

Ülkemizde meydana gelen depremler neticesinde, olağanüstü hal ilan edilen illerde, KTK ve KTY çerçevesinde adlarına yetki belgesi düzenlenmiş firmalar ile taşıma hizmeti alan veya alacak olan vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamasını teminen;

a) KTK ve KTY çerçevesinden adlarına yetki belgesi düzenlenen ve firma merkezi adresleri depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde konuşlu firmalarla ilgili olarak;

1. Geçerlilik süresi 09.11.2022 – 08.05.2023 tarihleri arasında biten veya bitecek olan yetki belgelerinin, geçerlilik sürelerinin 08.05.2023 tarihine kadar uzatılması,

2. Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, (1) numaralı alt bent kapsamında olan yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtların taşıt kartı sürelerinin ücretsiz olarak 08.0 5.2023 tarihine kadar uzatılması,

3. KTY’nin 14 üncü maddesinin yirmibirinci fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 06.02.2023 tarihinden başlamak üzere durdurulması,

4. KTY’nin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) ve (ç) bentleri gereğince araç muayene ve sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen taşıt düşüm işleminin durdurulması,

5. KTY’nin 40 ncı maddesinin otuzdördüncü fıkrasında öngörülen otuz günlük sürenin 08.05.2023 tarihine kadar uzatılması(mesleki yeterlilik),

6. KTY’nin 70 nci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen hükmün uygulanmaması(uyarma yaptırımı nedeniyle geçici faaliyet durdurma),

b) Bakanlıkça adlarına tarifeli yolcu taşımacılığı yapmak üzere; A1(T), B1, D1 veya D4 yetki belgesi düzenlenen firmaların, Bakanlığa bildirilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret aldığının tespiti halinde, KTY’nın 56 ncı maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen uyarma müeyyidesinin 10 kat olarak (50 uyarma) uygulanması, c) Yukarıda belirtilen düzenlemelerin, 08.05.2023 tarihine kadar yürürlülüğünün devam etmesi, konularında karar alındığı bildirilmektedir.

Saygılarımızla.

DANIŞMANLAR
BASINDA BİZ E-DERGİ BİLGİ GÜNCELLEME ÖNERİ / ŞİKAYET UYDU HARİTASI HAVA DURUMU S.S.S.
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
Hakkımızda
Vizyon & Misyon
Kalite Politikamız
Organizasyon Şeması
Şikayet Yönetimi İş Akış Şeması
Yönetim Kurulu
Oda Meclis Üyeleri
Meslek Komiteleri
Genel Sekreterlik ve Personel
Eski Başkanlar
Odalar Tarihi
Kanunlarımız
Stratejik Plan
Hizmet Standartları
Sanal Fuar Kullanım Şartları
Tarihçe
Antik Yöreler
Arkeoloji Müzesi
Kuş Cenneti Turizm Festivali
Resimlerle Bandırma
Dış Ticaret Belgesi
Mevzuat
Önemli Bilgiler
İstatistikler
Limited Şirket Karar Örnekleri
İnsan Kaynakları
Bize Ulaşın
Banka Hesap Numaralarımız
Kreatif Medya