HİZMETLERİMİZ

TESCİL İLAN KURULUŞ

ÜYE SORGULAMA

İSTATİSTİKLER

FUAR REHBERİ

ETKİNLİK TAKVİMİ

BİLGİ BANKASI

ÜYE ÖZEL

PROJELER

KOSGEB

KARİYER

KARARLAR

YAYINLARIMIZ

ŞİRKETLER TOPLULUĞU

Türk Ticaret Kanunu m.195/f.4 anlamında bir şirketler topluluğu, bir ticaret şirketi ile buna doğrudan ve dolaylı olarak bağlı bulunan en az iki ticaret şirketinden meydana gelir. Ticaret şirketi olmayan bir teşebbüse, doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan ticaret şirketleri sayısının ikiyi aştığı durumlarda da Türk Ticaret Kanunu m.195/f.5 anlamında şirketler topluluğu meydana gelir ve teşebbüs topluluğun hâkimi olur. Hâkim şirket ana şirket, bağlı şirketler ise yavru şirket konumundadır.

1- TÜRK TİCARET KANUNU M.198/F.1 GEREĞİNCE BİLDİRİMİN TESCİLİ

Şirketler Topluluğu’na dahil bir teşebbüs veya sermaye şirketi, şirketler topluluğuna dahil başka bir şirketin sermayesinin, doğrudan ya da dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyenon gün içinde, sermaye şirketine bildirir.

Bu bildirimi alan ve tescil talebinde bulunan sermaye şirketi, şirketler topluluğuna dahil bulunduğuna ve/veya hisse devreden /devralan şirketin/teşebbüsün şirketler topluluğuna dahil bir şirket/teşebbüs olduğuna ve yukarıda belirtilen oranlarda hissenin devralındığına / devredildiğine dair beyanını içeren dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat ederek, bildirimin tescil ve ilânını talep etmelidir.

2- HÂKİMİYET SÖZLEŞMESİNİN TESCİLİ

Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini sözleşmeyle hâkimiyet alanında tutuyorsa, bu hâkimiyet sözleşmesinin bağlı şirketin genel kurulunca kabulünden sonra, tescil talebinde bulunması gerekir.
Bu çerçevede yapılacak tescil müracaatlarında ekleri ile birlikte noter onaylı iki nüsha genel kurul kararının ve ayrıca iki nüsha hâkimiyet sözleşmesinin ibrazı gerekmektedir.

BASINDA BİZ E-DERGİ BİLGİ GÜNCELLEME ÖNERİ / ŞİKAYET UYDU HARİTASI HAVA DURUMU S.S.S.
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
Hakkımızda
Vizyon & Misyon
Kalite Politikamız
Organizasyon Şeması
Yönetim Kurulu
Oda Meclis Üyeleri
Meslek Komiteleri
Genel Sekreterlik ve Personel
Eski Başkanlar
Odalar Tarihi
Kanunlarımız
Stratejik Plan
Hizmet Standartları
Tarihçe
Antik Yöreler
Arkeoloji Müzesi
Kuş Cenneti Turizm Festivali
Resimlerle Bandırma
Dış Ticaret Belgesi
Mevzuat
Önemli Bilgiler
İstatistikler
Limited Şirket Karar Örnekleri
İnsan Kaynakları
Bize Ulaşın
Kreatif Medya