HİZMETLERİMİZ

TESCİL İLAN KURULUŞ

ÜYE SORGULAMA

DIŞ TİCARET

İSTATİSTİKLER

ETKİNLİK TAKVİMİ

BİLGİ BANKASI

ÜYE ÖZEL

PROJELER

KOSGEB

KARİYER

KARARLAR

YAYINLARIMIZ

KAPASİTE RAPORU

Bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?

 • Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)
 • İplik Sanayii
 • Dokuma Sanayii
 • Örme Sanayii
 • Konfeksiyon Sanayii
 • Boya, Apre ve Emprime Sanayii
 • Jüt ve Amyant Sanayii
 • Halı ve Hasır Sanayii
 • Döküm Sanayii
 • Madeni Eşya Sanayii
 • Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
 • Çeşitli Metal Sanayii
 • Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
 • Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
 • Kaplama Sanayii
 • Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
 • Ağaç Eşya Sanayii
 • Toprak Eşya Sanayii
 • Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
 • Cam ve Porselen Sanayii
 • Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
 • Baskı ve Cilt Sanayii
 • Kimya Sanayii
 • Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
 • Plastik Eşya Sanayii
 • Kauçuk Eşya Sanayii
 • Deri Eşya Sanayii
 • Film ve Fotoğraf Sanayii
 • Protez ve Ortopedi Sanayii
 • Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
 • Yazılım Firmaları

Kapasite Raporu Müracaatı İçin İstenen Belgeler

 

1-Kapasite Raporu Müracaat Formu.

2-Kapasite Raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı (Aslı görünüp fotokopisi çekilince geri iade edilecektir.)

3-İşyeri kiralık ise Kira Sözleşmesi(Kiraya verenin o yerin sahibi olduğuna dair tapu fotokopisi de eklenecektir.) (İşyeri Kira Sözleşmesi en az 2 yıllık olmalıdır.),

Mal sahibi ise Tapu Fotokopisi (Firma Organize Sanayi Bölgesinde ise İlgili OSB tarafından verilmiş tapu tahsis belgesi sureti)

4-İşyerindeki makine ve teçhizatın firmanın mülkiyetinde olup olmadığının tespiti için,  mali müşavir onaylı makine ve teçhizat demirbaş listesi veya fatura fotokopileri

5-Kiralık olan makine ve teçhizata (varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi) ilişkin kira sözleşmesinin fotokopisi.(İlgili tarafların imza sirkülerinin fotokopisi)

Not : Kiralama yoluyla edinilen makine parkında;

a)Leasing harici kiralamalarda en az 2 yıl üzerinden düzenlenen kira sözleşmesi, makinelerin faturaları ve sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ait makbuzların fotokopileri,

b)Leasing yoluyla kiralamalarda noter onaylı ve yevmiye no’lu leasing sözleşmesi ile birlikte makine proforma faturası ve tarihli ödeme planı ibrazı.

6-Kapasite Raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin son aya ait SGK onaylı belge, işyeri SGK numarası ve tahakkuk makbuzları.

7-İşyerindeki makine ve teçhizatın sermaye kıymetler değerini gösteren mali müşavir onaylı belge.(Mizan yada Bilanço)

8-Kalite Belge ve Sertifikalarının listesi ve fotokopisi.

9-Varsa Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi.

10-Vergi levhası fotokopisi

11-Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama veya rödovans sözleşmesi.

12-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Kapasite Raporu Onay Ücreti 450,00.TL yatırıldığına dair dekont.

13-Odaya Eksper ve Rapor ücreti olarak rapor teslim alınırken 1.000 TL ödenecektir.

 

 

 

TOBB Hesap Numaraları

 

ŞUBE KODU

HESAP NO

IBAN NO

BANKA/ŞUBE

4201

785529

TR100006400000142010785529

T.İş Bankası/Akay (Masraflı)

1311

16000038

TR140001200131100016000038

Halkbank/Çukurambar Ticari

153

69072

TR350004600153888000069072

Akbank/Bakanlıklar

760

5994350-5032

TR020001000760059943505032

Ziraat Bankası/Akay(Masraflı)

 

 

 

Not : -Kayıtlarda olmayan makine ve teçhizat dikkate alınmaz. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.

-İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve tesisat listesi dikkate alınır.

-Bu maddede sayılan belgelerin elektronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.

 

BASINDA BİZ E-DERGİ BİLGİ GÜNCELLEME ÖNERİ / ŞİKAYET UYDU HARİTASI HAVA DURUMU S.S.S.
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
Sanal Fuar Kullanım Şartları
Hakkımızda
Vizyon & Misyon
Kalite Politikamız
Organizasyon Şeması
Yönetim Kurulu
Oda Meclis Üyeleri
Meslek Komiteleri
Genel Sekreterlik ve Personel
Eski Başkanlar
Odalar Tarihi
Kanunlarımız
Stratejik Plan
Hizmet Standartları
Tarihçe
Antik Yöreler
Arkeoloji Müzesi
Kuş Cenneti Turizm Festivali
Resimlerle Bandırma
Dış Ticaret Belgesi
Mevzuat
Önemli Bilgiler
İstatistikler
Limited Şirket Karar Örnekleri
İnsan Kaynakları
Bize Ulaşın
Banka Hesap Numaralarımız
Kreatif Medya