HİZMETLERİMİZ

TESCİL İLAN KURULUŞ

ÜYE SORGULAMA

İSTATİSTİKLER

FUAR REHBERİ

ETKİNLİK TAKVİMİ

BİLGİ BANKASI

ÜYE ÖZEL

PROJELER

KOSGEB

KARİYER

KARARLAR

YAYINLARIMIZ

HABERLER
BANDIRMA EKONOMİ ZİRVESİNE YOĞUN İLGİ

Bandırma’da Ekonomi Zirvesi

Odamız Başkanı Mehmet Kılkışlı:

“Bandırma’mız sadece günümüzde değil, tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuştur”

 

Hürriyet Gazetesi tarafından ülkenin farklı yerlerinde yapılan ekonomi zirvelerinden biri de lojistik, ulaşım, sanayi ve tarım ile ön plana çıkan Bandırma’da gerçekleştirildi. Zirvede Taşyapı’nın sponsorluğunda Hürriyet Gazetesi, Bandırma Belediyesi, Bandırma Ticaret Odası’nın ve Borsasının işbirliği ile gerçekleştirilen zirvede, Bandırma’nın ekonomik durumu, yatırımlar ve gelişiminin yanı sıra il olma konusu gündeme geldi.

 “BANDIRMA İL OLMALI “

Etkinlikte konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma’nın tarih boyunca limanıyla birlikte önemli bir kent olduğuna değindi. Sanayinin gelişimiyle birlikte öneminin daha da arttığını belirten Mirza, sanayi konusunda çevreye duyarlı sanayileşme vurgusu yaptı. Bandırma’nın demografik yapısı hakkında da bilgiler veren Mirza, “2016 yılı verilerine göre nüfus yüzde 90 merkezde yaşamaktadır. Toplam 54 mahalle bulunmaktadır. Ülkemizin 3 büyük kentin geçiş güzergahındadır. Yurdun her yerine kolay ulaşım imkânı bulunmaktadır. Deniz yolu ulaşımında da önemli bir yere sahiptir. BALO ile de Tekirdağ vagonlarla yük taşımacılığı yapılacaktır. 6. Jet üssü gerektiğinde her türlü uçağın ineceği alt yapıya sahiptir. Bandırma, sanayiye açık bir kent olmuştur.1960 yıllarla birlikte kimya sanayi gelişmeye başlamış 80 sonrası teşviklerle gıda alanında önemli yatırımlar yapılmış. Özellikle kanatlı ve un gibi sektörlerde ağırlığını artırmıştır. Bandırma Limanı, ülkemizin 5. büyük limanıdır. Balıkesir ilinde yapılan ihracatın yüzde 90’ını Bandırma karşılamaktadır.” dedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gereken 1/5.000’lik planların yapılmadığının altını çizen Mirza, “1/100.000’lik planlarda Bandırma’ya düşen rol, sanayi kentidir. Buradaki sorun 1/5000’lik planların Büyükşehir tarafından henüz yapılmamış olmasıdır. Sanayinin gelişimini destekliyoruz. Ancak üzerine basarak vurguluyorum. Çevrenin gözetilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Çevreyi kirleten sanayiye sıcak bakmayıp, izin vermeyeceğiz. Sanayi için en önemli konulardan biri de sanayi bölgeleridir. 1996’da kurulan Bandırma OSB adından söz ettirmiştir. Yeni kurulan OSB’de süreç devam etmektedir belediyemiz müteşebbis heyette yer almaktadır” diye konuştu. Bandırma’nın çağdaşlığın ve özgürlüğün kenti olduğunu belirten Başkan Mirza, “Her şeyi bir kenara bırakıp Bandırma partisinde buluşursak gelecek çok daha farklı olacaktır. Çanakkale’den, Yalova’dan büyüğüz. Balıkesir’de ödenen verginin yüzde 35’ini Bandırma ödemektedir. İlçe statüsü bize uygun değildir. Bandırma’nın il olması zorunludur.” dedi.

Zirvede konuşan Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, sanayi ve yatırım anlamında geçmişin iyi analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Kılkışlı, “ Ülkemizin katma değerli yatırımlara, yüksek teknolojiye sahip üretim tesislerine ihtiyacı vardır. Çevreye en az zararla kurulacak tesisler için düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.” değerlendirmesinin ardından şunları söyledi:

“Günümüzde küresel ve bölgesel ölçekte arka arkaya yaşanan olaylar, dünyayı derinden sarsarken, hep birlikte dünyamızın giderek daha fazla kontrolden çıkmasından endişe ediyoruz. Endişelerimizin yerine umutları yeşertmek için geçmişi iyi analiz edip, üretim odaklı bir ekonomi anlayışını hakim kılmamız gerekiyor. Çünkü ekonominin istihdam yaratan, verimlilik artışı sağlayan asli unsuru üretimdir. Kalkınma ve toplumsal huzur ancak ekonomik gelişmişlik, sosyal gelişmişlik, insani gelişmişlik, sürdürülebilirlik ve yönetişim unsurlarının aynı anda ve birbiriyle uyumlu olarak gelişmesi durumunda sağlanabilir. Dünya ekonomisindeki gelişimi başarılı kentlerin ve bölgelerin belirlediği yeni ekosistemde Bandırma, coğrafi yapısı ve lojistik gücüne bağlı olarak hızla artan sanayisi ile dikkat çeken bir bölge haline geldi. Bandırmamız sadece günümüzde değil tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuştur. Değişimin ve gelişimin dünyada en fazla yaşandığı ve hissedildiği yerlerin şehirler olduğu göz önüne alındığında Bandırmamızın nüfusundaki artışı, sanayisinin süratle gelişimi ve stratejik pozisyonundan ötürü, çevresine olan olumlu etkisini rahatça görebilmekteyiz. Kentimizdeki ulaşım kolaylığı, ticari ve sosyal yönden Bandırmalıların ortaya koydukları yenilikçi vizyon, şehrimizi marka şehir olma konusunda öne çıkartmaktadır.

Şehrin bilinirliliğinin artması, gelen ziyaretçi sayısının ve yatırımların artması ile cazibe merkezi haline gelmesi bir anlamda o şehrin marka değeri kazanması olarak algılanabilir. Bandırmalılar ve burada yatırım yapan insanlar olarak şehrimizin sosyal ve ekonomik durumunu tartışıyor olmamız aslında şehrimizin marka değerinin artması için yapmış olduğumuz çalışmalardır. Çevreye ve dünya ekonomisine katkıda bulunan, enerjiyi verimli kullanan, ekolojik uyum içinde olan ve yaşam kalitesi yüksek olan şehirler marka olmaya aday şehirlerdir.

Bandırma, verimli tarım arazilerinin yanı sıra, gıda ve hayvancılığa yönelik tesisleri ile gün geçtikçe çeşitlenen enerji, makine, metal ve kimya sanayi yatırımlarıyla kısa sürede Türkiye’nin lider sektörlerinin merkezi olacaktır.  Ancak geçmişte yaşanılan olumsuz uygulamalar ve çevre bilincinden uzak yapılan yatırımlar kamuoyunda sanayi yatırımlarının çevre düşmanı olarak algılanmasına sebep olmaktadır. Ülkemizin katma değerli yatırımlara ve yüksek teknoloji sanayi tesislerine ihtiyacı, tartışması dahi yapılamayacak derecede hayati. Bu sebeple bölgemizin yapısına uyumlu olarak planlanacak ve çevreye en az zararla kurulacak sanayi bölgeleri için özel düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

1997 yılında Bandırma Ticaret Odası girişimleriyle kurulan Bandırma Organize Sanayi Bölgesi günümüzde özellikle Bursa, İstanbul gibi Marmara Bölgesinin sanayicileri ve yatırımcılarının gözde yatırım merkezi durumuna gelmiştir. Otomotiv sanayi, su ürünleri işleme, biyokimya, yem katkı maddesi, soya yağı işleme, çeltik, boya kimyasalları, galvanizli tel, inşaat kimyasalları, et ürünleri, makine sanayi, plastik enjeksiyon ve boya gibi çeşitli sektörlerde fabrikaların bulunduğu Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması neticesinde 2053 dönüm ilave 2. etap açılacaktır. Ayrıca Bezirci Mahallesinde metal OSB kurulması konusunda da çalışmalar devam etmektedir. Yeni gelecek yatırımlar için planlanmış alanlarda kontrollü ve çevreye duyarlı olarak oluşturulacak sanayi alanları bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Ancak; bugüne kadar şehrimizin giriş-çıkış yolu üzerinde şehrin bu denli büyümesi göz önüne alınmadan geçmiş tarihlerde açılmış sanayi alanlarının günümüz şartlarına bakıldığında plansız ve kontrolsüz olarak gerçekleştiği görülmektedir. Planlı büyüme ve kentleşme için mevcut sanayi tesislerinin de çevreye, doğal kaynaklara, insan sağlığına ve şehir hayatına vermiş olduğu olumsuz etkilerin giderilmesi gerekmektedir. Balıkesir/Bursa çatırığı ile ilçemiz yetki alanındaki Bursa yolu üzerindeki sanayi tesislerinin bulunduğu güzergahın ıslah OSB olarak belirlenmesinin de tartışılması gerekmektedir.

%100 doluluk oranına ulaşmış Bandırma OSB, çok yakında yeni yatırımcılara açılacak olan 2. Etap OSB ve açılması planlanan metal OSB ile Bandırma’nın mevcutta sahip olduğu sanayi tesisleri düşünüldüğünde çok kısa süre içerisinde Bandırma’nın büyük bir sanayi şehri olacağı aşikardır. Bunun yanı sıra beş yıl içerisinde 30.000 öğrenci hedefleyen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir il ihracatının %90’ının yapıldığı liman ve gümrüğü, Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan lojistik ağı ile tarih ve turizm miraslarıyla her geçen gün artan nüfusunun yanı sıra Güney Marmara Kalkınma Ajansının Bölge Planında Bandırma’nın ilin en önemli sanayi merkezi olarak seçilmiş olması, Balıkesir il geneline bakıldığında en yüksek kurumlar ve gelir vergisi ödeyen mükellef sıralamalarında ilk 100’e Bandırma firmalarının giriyor olması, en fazla sigorta primi ödeyen ve istihdam sağlayan firmaların Bandırma’da olması, şehirleşme oranına göre birçok ilden daha üst sıralarda yer alması artık Bandırma’nın sınır tanımayan bir ilçe olduğunu göstermektedir.

Ancak, sanayileşerek büyüyen şehrimizde hızlı nüfus artışı ve genç nüfusun fazla olmasına karşılık teknik eleman ve ara eleman sayısının az olmasından dolayı sıkıntılar yaşanmaktadır. Yeni açılacak sanayi bölgelerimizde sanayicinin talebine göre belirlenecek alanlarda eğitim verecek ve iş başı eğitimlerle desteklenecek meslek okullarının açılması bölge insanının bölgede gerekli iş gücüne göre eğitilmesini sağlayacaktır.    

Bandırma’nın gelişmesini istiyoruz, üretim istiyoruz, sürdürülebilir kalkınma ile birlikte ekonomik gelişmişlik istiyoruz, istihdam ve yaşanılabilir bir çevre istiyoruz. Bunların hepsinin bir düzen içinde olabilmesi için yatırımcılarımızdan çevreye duyarlılık, yerel yöneticilerimizden artan nüfusa cevap verebilecek altyapı ve şehirleşme çalışmaları, siyasi otoritelerimizden de devletimizin desteğini bekliyoruz.

Bugün Ekonomi Zirvesinde gündeme gelen konularla ve Hürriyet Gazetesi ailesinin destekleri ile Bandırma’nın ülke gündeminde yer almasının olumlu sonuçlarını görmeyi umut ediyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum.”

Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin de konuşmasında, Bandırma’nın ekonomik, sosyal ve kültürel durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

 

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir de Bandırma’nın, sanayinin yanı sıra üniversite ile ilgili de ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Özdemir, “Bandırma Ankara ve İstanbul ilçelerinin saymazsak 900 ilçenin arasından 12’inci sırada ciddi anlamda gelişmiş bir ilçe. 12 fakülteli güzel bir üniversite planladık. Şimdi strateji planı hazırlıyoruz. Bunu YÖK’e ileteceğiz. Bandırma’nın sosyal ve kültürel açıdan gelişmesini arzu ediyoruz. Bandırma gelişince üniversitemizde gelişecek. Önümüzdeki 10 yıl içinde Bandırma’ya üst düzeyde katkı vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

KAYMAKAM YAZAR’DAN ORTAK AKIL VURGUSU

Zirvede konuşan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, sanayileşme konusunda ortak aklın ortaya koyulması gerektiğine işaret etti. Yazar,  “Bandırma sanayileşiyor. Ancak yaşanabilir bir kent mi, yoksa sorunlarla boğuşan, kirlilik sorunları olan bir kent mi yaratacağız? Bunun kararını bizler vereceğiz. Bu zirveyi bir ortak akıl yürütme konusunda bir fırsata çevirmek gerekir. Sık sık bu çeşit toplantılara ihtiyaç var. Bandırma’nın ortak akıl yürütecek potansiyel üreteceğine inanıyorum.”dedi.

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent’in moderatörlüğünde, Hürriyet Gazetesi yazarları Jale Özgentürk, Erdal Sağlam, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Denizbank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya, “Ekonomi Zirvesi”nde sanayicinin sorunları, ekonomik durum ve Bandırma yerelinin ekonomik özellikleri hakkında bilgiler vererek dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

Söyleşide, Türkiye’nin olağanüstü bir dönemden geçtiğine işaret eden Özgentürk, “Bandırma’ya çok ciddi bir sanayi hamlesi yapılmış. Şimdi yeni bir dönem başlıyor ama bir planlama yapılmadan gerçekleşiyor. Oysa Bandırma çok ciddi kaynaklara sahip bir bölge. Her şeyin sürdürülebilir olması gerekir. Planlama yapmak ise ancak ortak akılla olur. Burada sivil toplum, halk, herkesin geleceği ortak. Bir an önce bunu planlamak gerekir. Burası çok güzel bir bölge. 1 milyon kişinin geleceği bir sanayiden bahsediliyor, bunun planlanması yapılmalı.” dedi.

Hürriyet Yazarı Erdal Sağlam da gençlik yıllarının Erdek’te geçtiğini ve Bandırma ile o dönemde tanıştığını anlattı. Sanayicinin sorunların aynı olduğuna değinen Sağlam, “Bandırma’nın çevre sorununu 20-25 yıldır hep dinlerim ama bir yol alınamamış. İş adamlarının merak ettikleri kur, ABD ile ilişkiler ne olacak? Bu yaşanan sorunlara toplu olarak baktığımızda bizim bir kurumsallaşamama sorunumuz var. Torpilli olan imarı alıyor, işletmesini kuruyor ama herkes bunu yaptığı için de bir kargaşa oluyor. Her şeyden önce Türkiye’nin buna adım atması gerekir. Türkiye, sanayileşmeyi aslında becerdi. Türkiye’nin batı ittifakı içinde olması ve gerçekçi olması gerekir.” diye konuştu. Denizbank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya faiz artırımın bankacılık sektörü için olumsuz olduğunu belirterek, Denizbank olarak sundukları yenilik ve çiftçiye verilen krediler hakkında bilgi verdi. Bozkaya, “Bizim açımızdan fiyatın yükselmesi hiç iyi değil. Burada Denizbank ayrıştı.  İşbirliği yapıldı. Ticaret odaları ve borsaları ile nefes projesi 11’in konuşulduğu dönemde 9.90 fiyat verildi. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki taşın altına el konulması gereken bir dönemdeyiz. İş birliğini, güç birliğine dönüştürmemiz gerekiyor. Herkesin verimlik hesabı yapması gerekir. Bunun için ölçek ekonomisi ve teknolojiyi iyi kullanmak gerek. Denizbank’ın teknoloji şirketi var. Burada üretilen yazılımlar ile çiftti borsa fiyatları hava durumu gibi şeyleri öğrenebiliyor” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL ZOR OLACAK” 

Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılının ekonomi açısından zor olacağını söyledi. Siyasi olayların ekonomik nedenlerden kaynakladığının altını çizen Levent, Bandırma’nın Büyükşehir’den kaynaklanan sorunlarını da gündeme getirdi. Levent, “Böyle bir sanayi birçok ilde, bölgede yok. Bizim müthiş bir ekonomi zenginliğimiz var. Son dönemde büyükşehir olduktan sonra sıçrama ivmesinin düştüğünü gördük. Bandırma ölçeğindeki bir kent, 100 kilometre öteden idare edilemez. İl yapılmıyorsa bırakın bağımsız ilçe olarak kalsın. 1/5.000 buzdağının görünen kısmı.” diye konuştu.

Hürriyet yazarları ile birlikte “Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma’nın gelişimine planlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini ve bu konuda belediye olarak hazır bulunduklarını anlattı. Ortadoğu’daki savaş ortamının Bandırma ekonomisini derinden etkilediğini aktaran Mirza, “Bandırma’dan ihraç edilen ürünlerin yüzde 60’ı Ortadoğu’ya gidiyor. O bölgedeki savaş, kaos önce Bandırma’nın ekonomisini etkiliyor. Yem fabrikası kuran ve tarım makineleri satan fabrikalar doğrudan etkilendi. Beyaz et ihracatının sekteye uğraması bizi vurdu. Bandırma’da somut olarak enerji yatırımları yapıldı. Doğalgaz çevrimli iki santral ve rüzgar enerjisi kuruldu. Savunma sanayi yatırımı yapılacak. Makine İhtisas Sanayi Bölgesi kurulacak. Tarım sanayi konusunda da seralar, soğuk hava depoları gibi çevreci yatırımla, organik tarım da yapılmaya çalışılıyor. Bunlar somut projeler. Bandırma’nın olumlu bir havası var. Kurum ve odalarla uyumlu çalışmalar yürütüyoruz. Büyükşehir ile ilgili sorunlar ve buna bağlı planlama ve çevreyi kirleten sanayi ile ilgili sorunlar var. Biz planlı gelişime hazırız ama bağımsızlığımızı Büyükşehir yasası ile kaybettik. Orada hayır diyorlarsa bizim planlarımız geçmiyor. Büyükşehir yasası ile köylerden bazı yerler bize geçti. Bunları yine üretimde tutup orada yaşayanlara kiralıyoruz. İller Bankası payımız yüzde 40 kesiliyor. Bazı birimler Büyükşehir’e geçti. Örneğin, su ve kanalizasyon, ana cadde, haller, ulaşım, terminal, sanayinin önündeki en büyük engel Büyükşehir tarafından yapılması gereken 1/ 5000’lik planlar. Bizim yatırımda en çok değer verdiğimiz çevreye duyarlılık.” diye konuştu. 

 “Bandırma Ekonomi Zirvesi”, soru-yanıt bölümünün ardından plâket töreni ile sona erdi.

BASINDA BİZ E-DERGİ BİLGİ GÜNCELLEME ÖNERİ / ŞİKAYET UYDU HARİTASI HAVA DURUMU S.S.S.
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
Hakkımızda
Vizyon & Misyon
Kalite Politikamız
Organizasyon Şeması
Yönetim Kurulu
Oda Meclis Üyeleri
Meslek Komiteleri
Genel Sekreterlik ve Personel
Eski Başkanlar
Odalar Tarihi
Kanunlarımız
Stratejik Plan
Hizmet Standartları
Tarihçe
Antik Yöreler
Arkeoloji Müzesi
Kuş Cenneti Turizm Festivali
Resimlerle Bandırma
Dış Ticaret Belgesi
Mevzuat
Önemli Bilgiler
İstatistikler
Limited Şirket Karar Örnekleri
İnsan Kaynakları
Bize Ulaşın
Kreatif Medya