HİZMETLERİMİZ

TESCİL İLAN KURULUŞ

ÜYE SORGULAMA

İSTATİSTİKLER

FUAR REHBERİ

ETKİNLİK TAKVİMİ

BİLGİ BANKASI

ÜYE ÖZEL

PROJELER

KOSGEB

KARİYER

KARARLAR

YAYINLARIMIZ

ANONİM ŞİRKET

YENİ KURULUŞ

TİCARET SİCİL KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

KAYIT DİLEKÇESİ

ODA KAYIT BEYANNAMESİ

TAAHHÜTNAME

ONAYLI ANA SÖZLEŞME 2 ADET (MERSİS BAŞVURU NUMARASI İLE NOTERDEN ALINIR VEYA HUZURUMUZDA HAZIRLANABİLİR)
HUZURUMUZDA HAZIRLANACAK TESCİL TALEPNAMESİ
ISLAK İMZALI ŞİRKET KURULUŞ BİLDİRİM FORMU 4 ADET (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)
ORTAK OLMAYAN TEMSİLCİLERİN GÖREV KABUL BEYANI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ÜÇER ADET ORTAKLARIN VE YETKİLİLERİN, İKAMETGAH KİMLİK FOTOKOPİLERİ VE 2 ADET FOTOĞRAF

SGK E-BİLDİRGE SÖZLEŞMESİ
SERMAYENİN ¼ Ü BLOKE YAZISI VE MAKBUZU

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • REKABET KURUMU HARCI  SERMAYE*(4/10000)
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA KAYIT ÜCRETİ 900 TL

 

YABANCI UYRUKLU ORTAK VAR İSE ; Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge.

TÜZEL KİŞİ YÖNETİM KURULUNA ATANMIŞ İSE ; Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir gerçek kişi belirlenmesi ve bu yabancı uyruklu gerçek kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor olması  halinde, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti.

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN DIŞIDNAN ATANAN YABANCI UYRUKLU TÜZEL KİŞİ İSE ;Yönetim kurulu üyesinin ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde;bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği

 

ŞUBE KAYIT

TİCARET SİCİL KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

KAYIT DİLEKÇESİ

ODA KAYIT BEYANNAMESİ

TAAHHÜTNAME

MERSİS BAŞVURUSU
NOTER ONAYLI ŞUBE AÇILIŞ KARARI
HUZURUMUZDA HAZIRLANACAK TESCİL TALEPNAMESİ
120. MADDE BELGESİ ASLI
MERKEZ SİCİLİNDEN ONAYLI DOSYASINDAKİ TÜM EVRAKLAR
YETKİLİ VE ORTAKLARIN NÜFUS İKAMETGAH ÖRNEKLERİ
TEMSİLCİLERİN GÖREV KABUL BEYANI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)
VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 1.729,2 TL + 420,6 TL + 44 TL (1 YETKİLİ, 1  BELGE)
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA KAYIT ÜCRETİ 900 TL

 

 

 

ŞUBE KAPANIŞ

TİCARET SİCİL İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI ŞUBE KAPANIŞ KARARI

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 132,5 TL
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ

 

 

ACENTELİK İLANI

TİCARET SİCİL İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

ACENTELİK VEKALETNAMESİ NOTER ONAYLI

ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 420,6 TL
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 550 TL

 

 

ACENTELİK FESHİ

TİCARET SİCİL İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

ACENTELİK FESİHNAMESİ VE AZİLNAMESİ

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI =420,6 TL
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 550 TL

 

 

MERKEZ NAKLİ İLE GELEN

TİCARET SİCİL İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

KAYIT DİLEKÇESİ

ODA KAYIT BEYANNAMESİ

TAAHHÜTNAME

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI GENEL KURUL KARARI

111. MADDE BELGESİ ASLI (BELGE TARİHİNDEN 30 GÜN GEÇMEMELİ)

TADİL METNİ ISLAK İMZALI

MERKEZ TİCARET SİCİLDEN ALINACAK  DOSYASINDAKİ TÜM ONAYLI EVRAKLAR

YETKİLİ KİŞİLERİN NÜFUS VE İKAMETGAH BELGELERİ

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 1.729,2 TL + 420,6 TL + 44 TL (1 YETKİLİ, 1  BELGE)
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRET
 • ODA KAYIT ÜCRETİ 900 TL

 

 

MERKEZ NAKLİ İLE GİDEN (111. MADDE BELGESİ)

TİCARET SİCİL İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

NOTER ONAYLI GENEL KURUL KARARI

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = MERKEZ NAKLİ EVRAKLARI * 13,10 TL + 44 TL BELGE

 

 

 

GENEL KURUL VE SEÇİM

TİCARET SİCİL İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE ÇAĞRI İLANI

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

NOTER ONAYLI  YÖNETİM KURULU KARARI

HUZURUMUZDA HAZIRLANACAK TESCİL TALEPNAMESİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN  NÜFUS İKAMETGAH ÖRNEKLERİ VE FOTOĞRAF

DIŞARIDAN ATANAN MÜDÜRLERİN GÖREV KABUL BEYANI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

HAZİRUN CETVELİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME YAZISI

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = GENEL KURUL TESCİL HARCI 420,6 TL, YETKİLİ ATAMA HARCI KİŞİ BAŞINA 420,6 TL OLUP BELGE HARCI 44 TL'DİR. İMZA İPTALİ TESCİLİ KİŞİ BAŞINA 132,5 TL
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 550 TL

 

 

 

YÖNETİM KURULU DIŞINDAN MÜDÜR ATAMA

TİCARET SİCİL İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİİ

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI  YÖNETİM KURULU KARARI

HUZURUMUZDA HAZIRLANACAK TESCİL TALEPNAMESİ

TEMSİLCİNİN GÖREV KABUL BEYANI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

YENİ YETKİLİLERİN NÜFUS İKAMETGAH ÖRNEKLERİ VE FOTOĞRAF

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = YETKİLİ ATAMA HARCI KİŞİ BAŞINA 420,6 TL OLUP BELGE HARC44 TL'DİR. İMZA İPTALİ TESCİLİ KİŞİ BAŞINA 132,5 TL
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 550 TL

 

 

**Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport sureti verilmeli

  Yabancı uyruklu müdürlerin ikamet adresleri Türkiye’de ise onaylı ikamet tezkeresi

   Yabancı uyruklu tüzel yetkili girişi var ise yönetim kurulu kararında vergi numarası belirtilmelidir.

   Yurt dışında ikamet eden türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya ourduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge

   Tüzel imza yetkilisi Türk uyruklu fakat ticari ikametgahı Bandırma dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret sicil numarası /  vergi kimlik numarası ile Mersis numarası kararda belirtilmelidir.

 

 

SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE UYGULAMASI

Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ile iç yönerge hazırlanıp Genel Kurulun onayanına sunulacak, Limited Şirketlerde ise Genel Kurul Kararı ile alınabilecektir. Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları, mutlaka TTK 367’de bahsi geçen ve yetki sınırının belirlenmiş olduğu bir iç yönergenin noter onaylı suretinin tescil ve ilan edilmesi sonrasında atanabilecektir.

İzlenecek yol aşağıda anlatıldığı gibidir;

1-) Yönetim kurulunun ve müdürler kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda esas sözleşmede bir hüküm bulunmasına bağlıdır. Esas sözleşmede bu konuda bir madde yoksa öncelikle esas sözleşme tadil edilmelidir. Bununla ilgili A.Ş de yönetim kurulu kararı alınacak ve iç yönerge ile birlikte Genel Kurulun onayına sunulabilecektir. 

2-) Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ile Limited Şirketlerde temsile yetkili müdürler (sınırsız yetkili müdürler) Genel Kurul Kararı ile tarih ve sayısı olan , sınırlı yetki çerçevesini belirleyen bir iç yönerge (Noter onaylı karar ekinde) kabul edilerek tescil ve ilan edilecektir. (iç yönerge metninin her sayfasında karara katılan yönetim kurulu üyeleri / müdürler kurulu üyelerinin imzası bulunmalıdır)
3-) İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer alacak, Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır. 

4-) İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Anonim Şirketler de Yönetim Kurulu Kararı Limited Şirketler de Genel Kurul Kararı ile belirlenecektir. Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli husus bulunmaktadır.

- Temsil ilzam kararında iç yönergeye atıfta bulunularak sınırlı yetkililerin atandığı kararda iç yönergede sayılan yetki kapsamı yer almamalıdır. Sadece iç yönerge tarih sayısına atıfta bulunulmalı iç yönerge içinde geçen yetkinin sınırlarını belirleyen cümleler temsil ilzam kararında yeniden yazılmamalıdır.

- İç yönergede bulunan sınırlı yetkileri kullanacak kişilerin atandığı temsil ilzam kararında şirketi HER HUSUSTA HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN temsil ve ilzam edecek yönetim / müdürler kurulu üye / üyelerinin isimleri ve temsil ilzam yetkisi bulunması gerekmektedir.

 NOT:  Şirket kayıtlarında tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, ayrı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

 

 

SERMAYE ARTIŞI

TİCARET SİCİL İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

GÜNDEM MADDELERİ KARARI

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL KARARI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME YAZISI

İŞTİRAK TAAHÜTNAMESİ (TTK'NIN 457. MADDESİNE GÖRE) (ÖRNEK İÇİN TIKLAYINIZ)

YÖNETİM KURULU BEYANI (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

BAKANLIK İZNİNE TABİ İSTE UYGUN GÖRÜŞ YAZISI

TADİL METNİ

ÖNCEKİ SEMRAYENİN TAMAMININ ÖDENDİĞİNE DAİR MALİ MÜŞAVİR RAPORU VE MALİ MÜŞAVİR FAALİYET BELGESİ

HAZİRUN CETVELİ

SERMAYE ARTIŞININ ¼ Ü BLOKE YAZISI VE MAKBUZU

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = SERMAYE ARTIŞI TESCİLİ HARÇTAN MUAF
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • REKABET KURUMU HARCI  SERMAYE*(4/10000)=
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 550 TL

 

***Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine,(raporda sermayenin son bilançoya göre özvarlığın içinde TTK 376 ya göre korunduğu ifadesi yer almalı raporda özvarlık tespiti rakamsal olarak yazılıp hesaplama tablosu na yer verilmeli) iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve faaliyet belgesi ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

(Sermaye arttırımı ortak alacaklarından karşılanıyorsa Mali Müşavir raporunda ortak alacakları hesabında yer alan tutarın NAKDİ BORÇLANMADAN kaynaklandığı açıkça belirtilmelidir. Ortak alacakları nakdi borçlanmadan kaynaklanmıyorsa Bilirkişi Raporu ve Bilirkişi Atama Yazısı ibraz edilmeli)

***Bilançolarında sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonları bulunan ve halka açık olmayan veya halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmayan anonim şirketlerde sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin arttırılabilmesi için; sermaye taahhüdü yoluyla yapılacak sermaye artırımı tutarı kadar fonların da eş zamanlı olarak sermayeye dönüştürülmesi gerekmektedir. Fonlar sermayeye dönüştürülmeden veya fonlar sermayeye dönüştürülürken eş zamanlı olarak fonların tutarından daha yüksek miktarda sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin arttırılabilmesi ise bu amaçla yapılacak genel kurul toplantısında bütün pay sahiplerinin temsil edilmeleri ve sermaye artırımına ilişkin kararın oybirliğiyle alınmış olması şartına bağlıdır

 

 

ANA SÖZLEŞME TADİLİ

TİCARET SİCİL İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL KARARI

TADİL METNİ (ISLAK İMZA VE KAŞE)

HAZİRUN CETVELİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME YAZISI

BAKANLIK UYGUNLUK YAZISI

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 420,6 TL + 44 TL
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 550 TL

 

 

TASFİYE TESCİLİ

TİCARET SİCİL İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

GÜNDEM MADDELERİ KARARI

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL KARARI

HUZURUMUZDA HAZIRLANACAK TESCİL TALEPNAMESİ

HAZİRUN CETVELİ

TASFİYEYE GİRİŞ BİLANÇOSU

ALACAKLILAR LİSTESİ

ALACAKLILARA ÇAĞRI İLANI (TASFİYE MEMURU İMZALI)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ YAZISI

HAZİRUN CETVELİ

BAKANLIK UYGUNLUK YAZISI

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 420,6 TL + 420,6 TL + 44 TL (TEK TASFİYE MEMURU OLDUĞUNDA)
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
 • ODA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ 550 TL

 

 

TASFİYE SONU TERKİN

TİCARET SİCİL İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

DİLEKÇE (ÖRNEK İÇİN TIKLAYIN)

ODA DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

MERSİS BAŞVURUSU

NOTER ONAYLI  GENEL KURUL KARARI

ORTAKLARIN İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİ

HAZİRUN CETVELİ

TASFİYEYE SONU BİLANÇOSU

 

HARÇLAR VE ÜCRETLER (ODAMIZDAN TAHSİL EDİLECEKTİR)

 • TİCARET SİCİL HARCI = 132,5 TL
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ÜCRETİ
BASINDA BİZ E-DERGİ BİLGİ GÜNCELLEME ÖNERİ / ŞİKAYET UYDU HARİTASI HAVA DURUMU S.S.S.
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
Hakkımızda
Vizyon & Misyon
Kalite Politikamız
Organizasyon Şeması
Yönetim Kurulu
Oda Meclis Üyeleri
Meslek Komiteleri
Genel Sekreterlik ve Personel
Eski Başkanlar
Odalar Tarihi
Kanunlarımız
Stratejik Plan
Hizmet Standartları
Tarihçe
Antik Yöreler
Arkeoloji Müzesi
Kuş Cenneti Turizm Festivali
Resimlerle Bandırma
Dış Ticaret Belgesi
Mevzuat
Önemli Bilgiler
İstatistikler
Limited Şirket Karar Örnekleri
İnsan Kaynakları
Bize Ulaşın
Kreatif Medya